T.C ERZURUM VALİLİĞİ

İl Kriz Merkezi ve A.D.Y.M Müdürü Vedat AĞBAYIR

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

Deprem,sel-su baskınları, çığ, toprak kayması , kaya düşmesi gibi doğal afetler ile Yangınlar, trafik kazaları, tren kazaları, uçak kazaları, toplumsal olaylar, baraj patlamaları, hava su çevre kirlenmeleri, nükleer, biyolojik, kimyasal olaylar, salgın hastalıklar ve toplu zehirlenmeler, maden ocağı kazaları, kış aylarında yolların kapanması sonucu mahsur kalan araç, yolcu ve köylerdeki hastaların kurtarılması, nehirlere araç uçması ve boğulmalar gibi acil durumlara karşı;

Acil Durum ve Afet Yönetiminin teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve bu suretle acil durum ve afet öncesi gerekli tedbirleri almak, afetin ve acil durumun  başlangıcından bitimine etkilerinin sona erdirilmesi ve hayatın normale dönmesine kadar geçen sürede meydana gelen olumsuzlukların en az zararla atlatılmasını sağlamak ve  Başbakanlık Türkiye Acil Durum  Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar Kriz Merkezleri ve İlçeler Kriz Merkezleri ile koordinasyonu ve işbirliğini yürütmek üzere İl Kriz Merkezinin çekirdek birimi olarak Valilik 2. katta kurulmuş ve haftanın 7 günü 24 saat sürekli görev yapmaktadır.

TEŞKİLİ:

1. İdari ve Muhabere Kısmı
2. İşlem Kısmı
3. Bilimsel Danışma Kurulu

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon : 179

Elektronik Posta : kriz@icisleri.gov.tr

İl Kriz Merkezi ve A.D.Y.M Müdürlüğü Erzurum Valiliği Yönetim Cad. 25100 / ERZURUM